Historie ALOHA PÁTKU

Abych vám mohl vysvětlit co ALOHA PÁTEK znamená, musíme se malinko vrátit do historie.

 Pojem ALOHA PÁTEK vznikl oficiálně v roce 1966 na Havaji. Předcházela tomu kampaň z roku 1962 kdy bylo v senátu schváleno usnesení, které doporučuje, aby v letních měsících, počínaje dnem „LEI“ mužská populace směla nosit Havajské košile, kvůli pohodlí a podpoře oděvního průmyslu na Havaji.

Musíte si uvědomit, že Havaj byla v roce 1898 anektována Spojenými státy a v roce 1959 se stala 50 státem USA . Do módy vešla formální svázaná pravidla americké obchodní kultury  (oblek, kravata …)

V roce 1965 prosadil Bill Foster, prezident havajské oděvní společnosti Hawaii Fashion Guild aby mohli tradiční havajské košile nosit muži po celý zbytek roku, vždy poslední pracovní den týdne.

Oficiálně začal platit ALOHA PÁTEK  v roce 1966 kdy mladí dospělí z šedesátých let přijali styl, nahrazující formální obchodní oblečení USA.

V roce 1970, oblečení Aloha, získalo přijetí na Havaji jako obchodní oděv pro každý den v týdnu.

 Dnes se na Havaji nosí Aloha oblečení každý den v týdnu a ALOHA PÁTEK se obecně používá k označení posledního dne pracovního týdne.

Jen pro zajímavost fráze TGIF je rovněž havajského původu a vztahuje se k Aloha pátku. Poprvé ji použila v roce 1982 ve své písničce Kimo Kahoano a Paul Natto.  Ve své písničce Last Friday Night (T.G.I.F.) z roku 2011, kterou všichni znají, ho použila mimo jiné i Katy Perry.

TGIF tedy znamená „Thank God It‘s Friday a ve volném překladu znamená „Díky bohu je pátek“

Návrat na O Aloha pátku ?