Věděli jste že, první jarní den je plovoucí datum?

BY RADIM ADÁMEK · PUBLISHED BŘEZEN 21, 2018 · UPDATED BŘEZEN 8, 2019

První jarní den, označujeme jako jarní rovnodennost, protože noc a den jsou přibližně stejně dlouhé. Od tohoto dne se noc zkracuje a den prodlužuje, což trvá až do letního slunovratu, kdy je den dvakrát delší než noc.

První jarní den nastává ve chvíli , kdy se střed slunečního kotouče ocitne přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí do znamení Berana. K tomu každý rok dojde o necelých šest hodin později, a v přestupném roce o více než 18 hodin dříve.

Můžou za to přestupné roky. Kalendářní rok trvá 365 nebo 366 dní, ale Země oběhne kolem Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Proto se okamžik jarní rovnodennosti opožďuje každý následující rok o přebývajících pět hodin a 49 minut.

Tzn že až roku 2047 bude začátek jara připadat na 20. březen. V roce 2048 se začátek jara dokonce posune na 19. březen.

Na 21. březen se první jarní den vrátí až v roce 2102.

To však nemění nic na tom, že ten letošní se moc nevyvedl. Ve 2 hod ráno – 10 st a od 5:30 hod začalo sněžit.