PANSKÁ SKÁLA

Vznik Panské skály je spojen s nárazem kontinentální africké litosférické desky do evropské. Díky tomu v krajině vznikly nové tektonické zlomy z kterých vytékalo magma. Toto magma však zůstalo v sopouchu a nikdy se nedostalo na povrch.

PODZIM

Podzimní dny jsou tady. Úsměvné je, že celý den bylo...