SUP ŘEKA DYJE

Nejhezčí splavný úsek Dyje je asi od Krhovic po Hrádek. Je známý jako meandry Dyje a řeka zde docela pěkně teče.

PŘES ANNINO ÚDOLÍ K PAPÍRENSKÉMU SPLAVU

Tento výlet byl posledním dílem do mé skládačky podél trasy Weisshuhnova kanálu a splavného úseku řeky Moravice. Ten začíná u bývalého lomu v Annině dolině u Radkova, poblíž zříceniny hradu Vikštejn.