PANSKÁ SKÁLA

Vznik Panské skály je spojen s nárazem kontinentální africké litosférické desky do evropské. Díky tomu v krajině vznikly nové tektonické zlomy z kterých vytékalo magma. Toto magma však zůstalo v sopouchu a nikdy se nedostalo na povrch.

PODZIMNÍ VLTAVA

Kdo z vás může říct, že splul Vltavu a za celou dobu, nepotkal jedinou loď a ani jednoho člověka?