SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ SOU2

JEDNODUCHÁ ORIENTACE:

 • krátký stisk OK přepíná LUX nebo datum
 • krátký stisk MAN přepíná smyčku výstupu OFF , ON, AUTO
 • dlouhý stisk PRG vstup do programování
  • v menu PROGRAMOVÁNÍ platí symboly pod tlačítky + – ESC OK
 • dlouhý stisk ESC vrátí se na základní obrazovku s hodinami
SOU 2

Pro spínání a vypínání osvětlení v závislosti pouze na soumraku není nutno nastavovat žádný PROGRAM. Světla budou svítit celou noc od soumraku do rozednění.

PROGRAMY je nutno mít nastaveny, pouze v případě, pokud je potřeba řídit spínání v závislostí na čase, nebo se změnami LUX v závislosti na čase. Například ve chvíli kdy nepotřebujeme svítit celou noc.

ROBERT NASTAVENÍ:

FIRMA:

 • SVĚTLO
  • INTENZITA – 45 lux
  • HYSTEREZE – 8% (k sepnutí dojde pod nastavenou úroveň hystereze)
  • ZPOŽDĚNÍ – OFF
  • LOGIKA SPÍNÁNÍ – POD (sepne pod nastavenou hranici)
 • ČASOVÝ PROGRAM
  • PROGRAM 01 (sepne osvětlení za splnění podmínek až po 15:00 hodině)
   • DENNÍ PROGRAM
   • 15:00 – každý den v týdnu – ON
   • 45 LUX
 • REŽIM
  • AUTO

STODOLA:

 • SVĚTLO
  • INTENZITA – 10 lux
  • HYSTEREZE – 5% (k sepnutí dojde pod nastavenou úroveň hystereze)
  • ZPOŽDĚNÍ – ON 2:00min (vypnutí/zapnutí se provede s nastaveným zpožděním)
  • LOGIKA SPÍNÁNÍ – POD (sepne pod nastavenou hranici)
 • ČASOVÝ PROGRAM
  • PROGRAM 01 (sepne osvětlení za splnění podmínek až po 14:00 hodině)
   • DENNÍ PROGRAM
   • 14:00 hod – každý den v týdnu – ON
   • 10 LUX
 • REŽIM
  • AUTO

SAUNA:

 • SVĚTLO
  • INTENZITA – 45 lux
  • HYSTEREZE – 5% (k sepnutí dojde pod nastavenou úroveň hystereze)
  • ZPOŽDĚNÍ – ON 2:00min (vypnutí/zapnutí se provede s nastaveným zpožděním)
  • LOGIKA SPÍNÁNÍ – POD (sepne pod nastavenou hranici)
 • ČASOVÝ PROGRAM
  • PROGRAM 01 (sepne osvětlení za splnění podmínek až po 14:00 hodině)
   • DENNÍ PROGRAM
   • 14:00 hod – každý den v týdnu – ON
   • 45 LUX
 • REŽIM
  • AUTO

kompletní návod .pdf stáhnete zde SOU 2Soumrakový spínač se spínacími hodinami

popis přístroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *