WEISSHUHNŮV KANÁL

metry. Náhon najdete mezi Vítkovem a Hradcem nad Moravicí, kde ve skalnatém terénu přivádí vodu z řeky Moravice až do papírenského závodu.